ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ข่าวและกิจกรรม
 
ทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อโรค: (04/06/63)
โคโรน่าป้องกันได้: (26/05/63)
โรคไข้เลือดออก กำลังเริ่มระบาดอีกแล้ว: โรคไข้เลือดออก กำลังเริ่มระบาดอีกแล้ว ช่วงนี้มีฝนตกบ่อยครั้ง เข้าสู่ฤดูฝน...มีน้ำขัง ก่อเกิดแหล... (05/05/63)
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2563: อบต.มะขุนหวาน ได้ดำนินกิจกรรมภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาประชาชนก... (26/05/63)
ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตามมตราการผ่อนปรน: เมื่อวันที่ (25พ.ค. 63) ทีมศุนย์ปฏิบัตืงานควบคุมโรคติดต่อ โควิท 19 ตำบลมะขุนหวาน นำทีมโ... (26/05/63)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกั... (06/03/63)
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ: (02/06/63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563: (10/04/63)
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1: (09/04/63)
 
 
 
 
 
 
Copyright 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย C2S

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549