องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
4,332
ปีนี้
37,149
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
102,882
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

คลิก

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก

o3

อำนาจหน้าที่

คลิก

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

o5

ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก คลิก คลิก คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8

Q&A

คลิก

o9

Social Network

คลิก

แผนดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

คลิก

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

o17

E-service

คลิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิก

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิก

o30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิก

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

คลิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิก

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิก

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิก

การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิก

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คลิก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

คลิก คลิก

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

คลิก

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก