องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
4,332
ปีนี้
37,149
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
102,882
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน19 เม.ย. 2566
2มาตรฐานการบริหารงานบุคคล19 เม.ย. 2566
3ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.256310 ม.ค. 2565
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบต.ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.256210 ม.ค. 2565
5ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 256010 ม.ค. 2565
6ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 256010 ม.ค. 2565
7ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น10 ม.ค. 2565
8ประกาศ_ก.อบต._เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขพนักงานจ้างฉบับ 7 256510 ม.ค. 2565
9ประกาศ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ_(ฉบับที่_3)_พ.ศ._256110 ม.ค. 2565
10ประกาศ_ก.อบต._เรื่อง_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น_พ.ศ._256110 ม.ค. 2565
11ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256210 ม.ค. 2565
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25639 ต.ค. 2563
13ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบต.ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.25629 ต.ค. 2563
14ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25609 ต.ค. 2563
15ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 25609 ต.ค. 2563
16ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น9 ต.ค. 2563

1