องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,318
เดือนที่แล้ว
4,119
ปีนี้
26,677
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,410
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเพชร ยะอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. บุคคลภายนอกได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมเป็นกรรมการโดยประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นเกี่ยวกับบัญชีครุภัณฑ์เพื่อบริการประชาชน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตั้งรายการใหม่ และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


 
06 กุมภาพันธ์ 2566