องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
232
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,318
เดือนที่แล้ว
4,119
ปีนี้
26,677
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,410
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนปี 2566 สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

- หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

- หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดสันทรายมูล หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

- หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

- หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


 
28 กุมภาพันธ์ 2566