องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,318
เดือนที่แล้ว
4,119
ปีนี้
26,677
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,410
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน นำโดย นายเพชร ยะอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้แสดงเจตจำนงค์สุจริต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเลยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต โดยจัดทำมาตรการ No Gift Policy ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


 
14 มีนาคม 2566