องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
220
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,318
เดือนที่แล้ว
4,119
ปีนี้
26,677
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
92,410
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อรักษาระดับให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

     เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน นำโดย นายเพชร ยะอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ประธานจัดประชุมชี้แจงผลแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหลังจาก ปปช. ประกาศผลคะแนนประจำปี โดยขั้นตอนหรือวิธีการ

     1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผลคะแนนของปีนั้นๆ) หลังจาก ปปช. ประกาศผลคะแนน โดยจัดประชุมแจ้งผลประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี

     2.วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่สอดคล้องกับผลการประเมิน

     3.กำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

     3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ

     3.2 ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ

     3.3 กำหนดแนวทางการปฏิบัติติดตาม

     3.4 แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของแต่ละปี


 
03 มกราคม 2566